Adobe Master Collection 2022 là một bộ ứng dụng đa phương tiện toàn diện như chỉnh sửa hình ảnh. thiết kế đồ họa vector, thiết kế và phát triển trang web, Chỉnh sửa video và âm thanh Thiết kế hoạt hình, hoạt hình và nhiều thứ khác được phát triển bởi Adobe. Phiên bản Master Collection kết hợp tất cả các chương trình Adobe CC trong một gói. Điều đó có nghĩa là Tải xuống một lần và nhận Adobe CC 2022 trọn bộ.

Nội dung gói (Bộ này bao gồm những gì?):

Adobe Acrobat Pro DC 64-bit (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Acrobat Pro DC 32-bit (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe After Effects 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Animate 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Audition 2022 (chỉ có tiếng Anh)
Adobe Bridge 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Character Animator 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Dimension (chỉ có tiếng Anh)
Adobe Dreamweaver 2021 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Fresco (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Illustrator 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe InCopy 2022 (tiếng Nga và Tiếng Anh)
Adobe InDesign 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Lightroom Classic (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Media Encoder 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Photoshop 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Premiere Pro 2022 (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Premiere Rush (tiếng Nga và tiếng Anh)
Adobe Substance 3D Designer (chỉ bằng tiếng Anh)
Adobe Substance 3D Painter (chỉ bằng tiếng Anh)
Adobe Substance 3D Sampler (chỉ tiếng Anh)
Adobe Substance 3D Stager (chỉ bằng tiếng Anh)
Adobe XD (tiếng Nga và tiếng Anh)

Adobe Master Collection 2022 Link Google drive

Kích thước: 26 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: isangtao.com

Chạy và sử dụng, đã được kích hoạt bản quyền sẵn

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *