Tải về ArcGIS 10.6 bản mới nhất, đầy đủ bản quyền. ArcGIS là phần mềm về xây dựng bản đồ nổi tiếng của ESRI. Phiên bản ArcGIS 10.6 dùng rất ổn định, ArcGIS 10.6 sẽ cung cấp cho các bạn những tính năng mới nhất về xây dựng dữ liệu GIS, phân tích không gian, in ấn bản đồ GIS.

Tính năng của ArcGIS 10.6

 • Số hóa bản đồ
 • Biên tập bản đồ, trình bày bản đồ
 • Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu thuộc tính và không gian
 • Vẽ biểu đồ
 • Xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Phân tích không gian, chồng lớp bản đồ
 • Thống kê không gian
 • Phân tích nâng cao như phân tích
 • Làm việc với các dạng dữ liệu như CAD, excel, micro

Phiên bản ArcGIS 10.6 – Link tải Google drive

Kích thước 1 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

đọc HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ trong link để xem cách tải nhé

Hướng dẫn cài đặt phiên bản ArcGIS 10.6

 • Chạy file ArcGIS_Desktop_1061.exe để tiến hành cài đặt, cứ nhấn Next là được
 • Sau khi cài đặt xong, chép file AfCore.dll vào đường dẫn cài đặt ArcGIS, mặc định là C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.6\bin
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *