Tải về Automation Studio bản đầy đủ, Automation Studio là phần mềm kỹ thuật để thiết kế hệ thống, tài liệu, đào tạo và bảo trì các thiết bị điện tự động và vật liệu chất lỏng. Với ứng dụng này, các công ty có thể hợp tác làm việc trong một dự án hoặc chia sẻ thông tin quan trọng với khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác. Phiên bản mới sẽ giúp các nhà sản xuất thiết bị xây dựng tiêu chuẩn và trang bị cho các tài liệu dự án các tính năng đa người dùng, đa ngôn ngữ và từ xa mới.

Phần mềm cho phép người dùng làm theo các tình huống để tìm ra lỗi trong mô phỏng. Một số công cụ ảo động giúp khắc phục sự cố và sửa chữa những lỗi này. Điều này dẫn đến một môi trường hữu ích và hiệu quả để đào tạo và duy trì các dịch vụ và do đó dẫn đến tăng sản lượng.

Automation Studio có thể tính toán thiết kế, mô phỏng một cách trực quan quá trình động học của từng phần tử trong hệ thống thuỷ lực ở các chế độ làm việc khác nhau khi có quá trình điều khiển bằng hệ thống thuỷ lực hay kết hợp. Ngoài ra kết hợp các đường đặt tính và hình mô phỏng động xuất ra từ phần mềm khi điều khiển, chúng ta có thể đánh giá được quá trình làm việc của từng máy. Trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình làm việc của nó trong thực tế.

Tính năng Automation Studio

  • Khả năng tự động tìm thứ tự trong hệ thống và hiển thị các chức năng và lệnh áp dụng
  • Không gian làm việc được cải thiện bằng cách sử dụng các khái niệm này.
  • Sự tồn tại của các API đặc biệt để tương tác và sử dụng trong các ứng dụng khác
  • Sự tồn tại của thuộc tính nhiều người dùng

Download Automation Studio P6.4 SR3 Professional Edition

Kích thước: 1.8 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (Nếu không tải được,Xem ngay cách tải)

Link tải dự phòng: DOWNLOAD  (Nếu không tải được,Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD   

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file Setup để cài đặt phần mềm
  • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Cr4ck
  • Chép 2 file asogbase.dll và asprojet vào C:\Program Files (x86)\Famic Technologies\Automation Studio P6.4
  • Hoàn tất
  • Xem video hướng dẫn cài đặt

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *