Bản đồ Covid 19 – Thành phố Hồ Chí Minh là một trang bản đồ online cho phép người dân vào xem thông tin về tình hình dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn thành phố theo thời gian thực.

Bản đồ bao gồm các lớp:

 • Ca dương tính
 • Vùng cách ly
 • Khu vực có điểm dịch tể
 • Khu vực có điểm phong tỏa
 • Điểm tiêm chủng
 • Bệnh viện, cơ sở y tế
 • Và các lớp dữ liệu khác

Bản đồ cũng có các chức năng như:

 • Tắt mở các lớp dữ liệu
 • Xem thông tin chi tiết ca bệnh
 • Thống kê, báo cáo
 • Tìm kiếm vị trí
 • Lộ trình đi đường

 

Thông tin chi tiết về bản đồ tại địa chỉ: https://bando.tphcm.gov.vn/ogis

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *