Tải về CSI SAFE 21 bản đầy đủ, CSI SAFE 21 là công cụ tối ưu để thiết kế hệ thống sàn và nền bê tông. Từ bố cục khung đến sản xuất bản vẽ chi tiết, CSI SAFE tích hợp mọi khía cạnh của quy trình thiết kế kỹ thuật trong một môi trường dễ dàng và trực quan. CSI SAFE cung cấp năng suất chưa từng có cho kỹ sư với sự kết hợp thực sự độc đáo của sức mạnh, khả năng toàn diện và dễ sử dụng.

CSI SAFE cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện mô hình hóa, phân tích, thiết kế và báo cáo. Một trình khám phá mô hình mới có sẵn để truy cập nhanh vào các đối tượng, thuộc tính và biểu mẫu.

CSI SAFE lý tưởng cho việc tạo mô hình nền, nền và móng. Dễ dàng lập mô hình hỗ trợ đất và mô hình đất không căng với phân tích lực nâng. Việc phân bổ khu vực của các giá đỡ đất dựa trên mô-đun lớp phụ và chúng tự động điều chỉnh bất cứ khi nào lưới thay đổi. Mô hình móng Basemat có thể bao gồm bệ, tường, cột, dầm và cọc ngoài diện tích móng.

Dải thiết kế được sử dụng để xác định cách tính toán các yêu cầu về gia cố. CSI SAFE có thể tự động xác định các dải cho bạn hoặc bạn có thể tự xác định chúng. CSI SAFE bao gồm khả năng xác định ứng suất dự ứng lực trong các tấm, dưới dạng các dải hoặc gân phân tán. Một trình chỉnh sửa gân tương tác đơn giản hóa nhiệm vụ sắp xếp các cấu hình gân. Bố cục đường gân cũng có thể được tự động hóa dựa trên vị trí và hướng của dải.

Download CSI Safe 21 Full

Kích thước: 626 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link Terabox:  DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file SAFEv2100LegacySetup để cài đặt
 • Chọn  I accept… -> Next

 • Nhấn Next
 • Rồi Next tiếp
 • Chọn Use Standalone License -> Next

 • Chọn Install để cài đặt
 • Chọn Close để đóng lại
 • Mở cmd lên  như hình dưới

 • Gõ vào C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319>ngen

 • Rồi nhấn phím Enter
 • Vào thư mục Patch chạy file “csi_safe_v21_kg” với tên và mật khẩu như sau:

Name: lavteam.org
Password: 58F6EFBC-7D201BF9-81C1D9EB-B1B4430F

 • Sẽ sinh ra file “lservrc
 • Chép file “lservrc” và “SentinelRMSCore.dll” đến đường dẫn
  • C:\Program Files\Computers and Structures\SAFE 21\
  • và C:\Program Files\Computers and Structures\SAFE 21\CSiLicensing
 • Xong

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *