Cách đăng ký tài khoản Adobe trên 18 tuổi

  • Vào trang https://www.adobe.com/
  • Nếu nó hỏi thì chọn Việt Nam
  • Nhấn vào Đăng nhập ở góc phía trên bên phải trang web
  • Nhấn vào Tạo tài khoản

  • Nhập Email, mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục

  • Nhập năm sinh vào, nhớ nhập để trên 18 tuổi nhé, rồi nhấn Xong

  • Vậy là bạn tạo xong tài khoản

 

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *