Tải về Directory Lister Pro bản đầy đủ, Directory Lister Pro là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp giúp bạn tạo danh sách các tệp từ một vị trí do người dùng xác định, chẳng hạn như thư mục, CD-ROM, đĩa mềm hoặc ổ đĩa flash USB.

Directory Lister Pro cung cấp cho bạn khả năng xem các tệp được lưu trữ trong một phân vùng hoặc thư mục, chọn nhiều vị trí tệp và bao gồm các thư mục con.

Danh sách với các mục được tạo bao gồm chi tiết về tên tệp và phần mở rộng, đường dẫn, kích thước, ngày tạo tài liệu và lần truy cập hoặc ghi lần cuối, kích thước, chủ sở hữu, nhãn ổ đĩa và thuộc tính, cũng như tóm tắt ngắn về tổng số thư mục, tệp và kích thước.

Một trong những tính năng hàng đầu có trong Directory Lister Pro là hệ thống lọc thông minh cho phép bạn sắp xếp kết quả theo thuộc tính tài liệu (ví dụ: tiêu đề, tác giả, từ khóa, nhận xét, công ty, số từ và trang).

Tính năng của Directory Lister Pro

  • Tạo danh sách file từ nhiều nguồn phổ biến
  • In danh sách thư mục với nhiều định dạng hỗ trợ
  • Hỗ trợ in files trong thư mục
  • Lọc và tìm thư mục có kích thước lớn

Directory Lister Pro 2.48 Enterprise

Kích thước: 13 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Google drive (dự phòng): DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file DirListerPro vào thư mục cài đặt phần mềm: C:\Program Files\Directory Lister
  • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *