Adobe Camera Raw là Plugin chỉnh sửa ảnh trên photoshop với khả năng xử lý bức ảnh thô sau khi chụp để tạo ra bức ảnh đẹp và chất lượng hơn so với hình ảnh đầu vào ban đầu, chương trình này giúp hỗ trợ các nhiếp ảnh gia trong việc chỉnh sửa và chụp ảnh, tạo nên những bức ảnh đẹp mắt. Adobe Camera Raw là một plugin được tích hợp kèm theo một số phần mềm chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop, Photoshop Elements, After Effects và Bridge.

Tính năng của Adobe Camera Raw

  • Là một Plugins của Photoshop.
  • Khả năng chỉnh sửa ảnh Raw nhanh chóng.
  • Hỗ trợ hầu hết các phần mềm của Adobe

Download Adobe Camera Raw 16.2 Full

Download Adobe Camera Raw 16.1 Full

Download Adobe Camera Raw 16 Full

Download Adobe Camera Raw 15.5 Full

Kích thước: 912 MB

Download Adobe Camera Raw 15.3 Full

Kích thước: 813 MB

Download Adobe Camera Raw 15.2 Full

Kích thước: 813 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải) Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Download Adobe Camera Raw 15.1 Full

Kích thước: 805 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải) Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Download Adobe Camera Raw 15.0 Full

Kích thước: 794 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải) Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file cài đặt để cài đặt phần mềm, đây là phần mềm miễn phí

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *