Adobe Creative Cloud Cleaner Tool cho phép bạn xóa chính xác hơn các bản ghi cài đặt cho các ứng dụng Creative Cloud hoặc Creative Suite có thể đã bị hỏng hoặc có thể gây ra sự cố với cài đặt mới. Tiện ích hỗ trợ các chương trình bao gồm CS3 thông qua bộ phần mềm CS6, Creative Cloud và Flash Player. Nó có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đã cài đặt phần mềm prelease trên hệ thống của mình và bây giờ muốn gỡ bỏ nó.

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud, ứng dụng Creative Suite (CS3 – CS6), Photoshop Elements hoặc Adobe Premiere Elements, thì Công cụ Adobe Creative Cloud Cleaner có thể trợ giúp. Tương tự như vậy, nếu bạn không thể kết nối với máy chủ Adobe, thì Công cụ dọn dẹp có thể trợ giúp bằng cách xóa các mục nhập trong tệp máy chủ của máy tính đang chặn quyền truy cập vào phần mềm và máy chủ của Adobe. Chạy Công cụ Adobe CC Cleaner để giải quyết một số sự cố cài đặt Creative Cloud hoặc Creative Suite.

Tính năng của Adobe Creative Cloud Cleaner Tool

  • Creative Cloud Cleaner Tool hỗ trợ các chương trình bao gồm CS3 thông qua bộ phần mềm Photoshop CS6, Creative Cloud cũng như một số phiên bản của phần mềm Adobe Flash Player.
  • Hỗ trợ loại bỏ tất cả dấu vết của chương trình Adobe Creative Cloud
  • Adobe Creative Cloud Cleaner Tool thực sự là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất dành cho tất cả những người dùng muốn dọn dẹp không gian đĩa và xoá bỏ hoàn toàn dấu vết của các phần mềm Adobe đã dỡ cài đặt.
  • Đây là công cụ tốt để có thể cài đặt các bản cập nhật sản phẩm Adobe từ trang web taiwebs.com của chúng tôi mà không sợ bị lỗi trong quá trình cài đặt.

Download Adobe Creative Cloud Cleaner Tool 4.3 

Kích thước: 8 MB

Link tải Google drive DOWNLOAD  |  Link Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt và sử dụng, đây là phần mềm miễn phí

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *