Adobe InDesign CC 2022 là phần mềm thiết kế chuyên nghiệp của bất kỳ ấn bản in hoặc ấn phẩm trực tuyến nào. Adobe InDesign CC 2022 có tất cả các tính năng và công cụ tiên tiến của bố cục máy, mà bạn có thể nhanh chóng và hiệu quả trong việc phát triển thiết kế các trang phức tạp. Chương trình hỗ trợ nhập các bản vẽ và văn bản từ nhiều định dạng khác nhau, bao gồm tệp PDF và XML, cung cấp một bộ công cụ lớn để chỉnh sửa các tài liệu đã nhập, bao gồm làm việc với các lớp, kiểu xếp tầng, bảng và mẫu.

Adobe InDesign CC 2022 là một ứng dụng xuất bản nội dung phổ quát cung cấp khả năng kiểm soát chính xác thiết kế và kiểu chữ pixel. Thích ứng thuận tiện với bố trí các định dạng trang, định hướng và thiết bị khác nhau trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Yêu cầu hệ thống

Processor

Multicore Intel processor (with 64-bit support) or AMD Athlon® 64 processor

Operating system

Windows 10 64-bit (version 1909) or later; LTSC versions are not supported
Supported on Windows 10 versions 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2.

RAM

Minimum 4 GB of RAM (16 GB recommended)

Hard disk space

 

  • 3.6 GB of available hard-disk space for installation
  • Additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
  • SSD recommended

 

Monitor resolution

1024 x 768 display (1920 X 1080 recommended), HiDPI display support

Note: To use the InDesign Touch workspace, you must have a touch screen enabled tablet/monitor running Windows 10 or above (such as Microsoft Surface Pro 3) with the screen resolution set to 2160 x 1440 or more.

 

For Scalable UI the minimum monitor resolution required is 1920 x 1080.

Supported Video adapter

Video card – 32-bit video card

Internet

Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services. †

Download Adobe InDesign 2022 Full

Kích thước:  1.24 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD    (nếu không tải được, xem ngay cách tải)

Link tải Terabox: DOWNLOAD  (nếu không tải được, xem ngay cách tải)

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về và giải nén với pass: isangtao.com
  • Chạy file autoplay để cài đặt, nhấn Install chờ một lúc là được
  • Cài xong dùng luôn, đây là bản Full chức năng, Full bản quyền

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *