Adobe Master Collection 2021 là một bộ sưu tập các ứng dụng và dịch vụ của Adobe Systems cung cấp cho người đăng ký quyền truy cập vào bộ sưu tập phần mềm được sử dụng để thiết kế đồ họa , chỉnh sửa video, phát triển web, nhiếp ảnh, cùng với bộ sưu tập các ứng dụng di động. Nó cũng cung cấp một số dịch vụ đám mây tùy chọn . Cloud Creative là dịch vụ đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm được cung cấp qua Internet.

Adobe Master Collection 2021 bao gồm:

 • Adobe Acrobat Pro DC 2021.005.20060
  Adobe After Effects 2021 v18.4.1.4
  Adobe Character Animator 2021 v4.4.0.44
  Adobe Audition 2021 v14.4.0.38
  Adobe Bridge 2021 v11.1.1.185
  Adobe Dimension 2020 v3.4.3.4022
  Adobe Dreamweaver 2021 v21.1
  Adobe Illustrator 2021 v25.3.1.390
  Adobe InCopy 2021 v16.3.0.24
  Adobe InDesign 2021 v16.3.0.24
  Adobe Lightroom Classic 10.4
  Adobe Media Encoder 2021 v15.4.1.5
  Adobe Photoshop 2021 v22.5.0.384
  Adobe Animate 2021 v21.0.8.42666
  Adobe Prelude 2021 v10.1.0.92
  Adobe Premiere Pro 2021 v15.4.1.6
  Adobe XD 41.1.22

Download Adobe Master Collection 2021 v17.08.2021

Kích thước: 17 GB

Link Google drive: Part 1Part 2  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link TeraBox: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Password: isangtao.com

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *