Adobe Master Collection 2022 là một bộ ứng dụng đa phương tiện toàn diện như chỉnh sửa hình ảnh. thiết kế đồ họa vector Thiết kế và phát triển trang web Chỉnh sửa video và âm thanh Thiết kế phim hoạt hình, hoạt hình, và nhiều hơn nữa được phát triển bởi Adobe. Phiên bản Master Collection kết hợp tất cả các chương trình Adobe CC trong một gói. điều đó có nghĩa là Tải xuống một lần và nhận tất cả các sản phẩm Adobe CC 2022.

Bộ này bao gồm:

 • Adobe Acrobat Pro DC 64-bit 22.1.20117.
 • Adobe Acrobat Pro DC 32-bit 22.1.20117.
 • Adobe After Effects 2022 22.3.0.107.
 • Adobe Animate 2022 22.0.5.191.
 • Adobe Audition 2022 22.3.0.60.
 • Adobe Bridge 2022 12.0.1.246.
 • Adobe Character Animator 2022 22.3.0.65.
 • Adobe Dimension 3.4.5.4032.
 • Adobe Fresco 3.5.0.890.
 • Adobe Illustrator 2022 26.2.1.197.
 • Adobe InCopy 2022 17.2.0.020.
 • Adobe InDesign 2022 17.2.1.105.
 • Adobe Lightroom cổ điển 11.3.1.202204181225.
 • Adobe Media Encoder 2022 22.3.1.2.
 • Adobe Photoshop 2022 23.3.1.426.
 • Adobe Premiere Pro 2022 22.3.1.2.
 • Adobe Premiere Rush 2.3.0.832.
 • Adobe Substance 3D Designer 12.1.0.5722.
 • Adobe Substance 3D Painter 7.4.3.1608.
 • Adobe Substance 3D Sampler 3.2.1.1446.
 • Adobe Substance 3D Stager 1.2.0.5242.
 • Adobe XD 50.0.12.14.
 • Adobe CAI 0.3.1.3.
 • Adobe Camera Raw 14.3.0.62.
 • Thư viện Adobe CC 3.19.8.2.
 • Quy trình Adobe CCX 4.8.0.27.
 • Adobe CoreSync 5.10.0.19.
 • Maxon Cinema 4D R25.117 (trong After Effects 2022)

Download Adobe Master Collection 2022

Kích thước: 27 GB

Link tải Google drive:   Part 1 | Part 2 | Part 3   (nếu không tải được, xem ngay cách tải)

Part 4 | Part 5 | Part 6  (nếu không tải được, xem ngay cách tải)

Pass giải nén: isangtao.com hoặc sbz

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *