ESRI ArcGIS Desktop là phần mềm dẫn đầu trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS). Sử dụng phần mềm này bạn dể dàng tạo ra bản đồ và xử lý dữ liệu GIS một cách chuyên nghiệp nhất.

Esri ArcGIS Desktop bao gồm một bộ ứng dụng tích hợp, bao gồm ArcMap, ArcCatalog và ArcToolbox. Bằng cách sử dụng đồng thời các ứng dụng và giao diện này, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ GIS nào, từ đơn giản đến nâng cao, bao gồm lập bản đồ, phân tích địa lý, chỉnh sửa và biên dịch dữ liệu, quản lý dữ liệu, trực quan hóa và xử lý địa lý.

Tính năng của ArcGIS

 • Tạo lập bản đồ, biên tập bản đồ
 • Số hóa dữ liệu
 • Báo cáo, thống kê dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Chuyển đổi dữ liệu

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 10 64bit, Windows 8.1 32bit, 64bit
 • RAM: 4GB
 • Đĩa trống: 4 GB
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2

Download ArcGIS Desktop v10.8.2 + Extensions

Kích thước: 3.6 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải) 

Link tải Mediafire: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải) 

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: 123

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén với mật khẩu 123
 • Vào thư mục install\Desktop chạy file Setup để cài đặt phần mềm, cứ Next liên tiếp là được.
 • Chép thư mục bin và bin64 trong thư mục Fix vào C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.8
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *