ArcGIS Pro là phần mềm chuyên về hệ thống thông tin địa lý GIS, ArcGIS Pro không chỉ thực hiện các chức năng như tạo lập bản đồ, hiển thị dữ liệu mà còn được sử dụng chuyên dụng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu địa lý. Trên thực tế, phần mềm này cho phép bạn tích hợp thông tin địa lý từ nhiều nguồn vào một đơn vị duy nhất. Mặt khác, chương trình này có thể hiển thị dữ liệu của bạn trong không gian hai chiều và ba chiều đồng thời. Nhờ việc sử dụng phần mềm này, bạn có thể quản lý và phân tích nhiều bản đồ và bố cục trong một quy trình làm việc dựa trên dự án.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin và dữ liệu địa lý mong muốn của mình bằng phần mềm ArcGIS Pro. Phần mềm này cũng đã tạo ra sự tương tác rất rộng rãi giữa các kỹ sư. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu địa lý của mình với thế giới. Mặt khác, bạn có thể nhận dữ liệu và thông tin được chia sẻ bởi những người dùng khác. Với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn có thể biến dữ liệu địa lý của mình thành bản đồ và thông tin thực tế một cách tốt nhất.

Bạn cũng có thể tạo thiết kế của riêng mình ở nhiều định dạng tiêu chuẩn khác nhau và sử dụng các tính năng động như biểu đồ và bảng. Phần mềm cũng có thể xác định các mối quan hệ không gian. Mặt khác, với sự trợ giúp của sản phẩm này, bạn có thể chỉ định địa điểm và tuyến đường dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Tính năng của ArcGIS Pro

 • Hiển thị dữ liệu địa lý dạng bản đồ hoặc dạng bảng thuộc tính
 • Trình bày màu sắc bản đồ
 • Đặt nhãn dữ liệu
 • Tạo các bản đồ chuyên đề
 • Thống kê dữ liệu địa lý, thống kê thuộc tính, thống kê không gian
 • In ấn bản đồ
 • Biên tập bản đồ
 • Nhập mới dữ liệu, số hóa dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu thuộc tính và không gian
 • Phân tích dữ liệu, phân tích chồng lớp, phân tích không gian
 • Kết xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau
 • Chuyển đổi định dạng dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu thuộc tính, không gian
 • Tích hợp các nguồn dữ liệu online
 • Chia sẻ dữ liệu lên không gian mạng
 • Hiển thị dữ liệu dạng 2D và 3D
 • Phân tích 3D
 • Phân tích kinh doanh
 • Phân tích mạng
 • Và nhiều tính năng khác

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành:
  • Windows 11
  • Windows 10 Home, Pro, Enterprise (64 bit)
  • Windows 8.1 Pro, Enterprise (64 bit)
  • Windows Server 2019 Standard, Datacenter (64 bit)
  • Windows Server 2016 Standard, Datacenter (64 bit)
  • Windows Server 2012 R2 Standard, Datacenter (64 bit), Windows Server 2012 Standard, Datacenter (64 bit)
  • Lưu ý: Win 7 không hỗ trợ nhé
 • CPU: 2 cores
 • RAM: 4G
 • Đĩa trống: 32 GB
 • Màn hình: 1024×768

Link download ESRI ArcGIS Pro 3.0.1

Kích thước: 3.74 GB

Link tải Google drive : DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải dự phòng 1: DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải dự phòng 2: DOWNLOAD    

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com hoặc 123

Hướng dẫn cài đặt 

 • Giải nén và cài đặt ArcGIS Pro, cứ Next liên tiếp là được
 • Khi cài xong, không chạy ArcGIS Pro
 • Chép file AfCore.dll vào đường dẫn C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *