Arnold for Cinema 4D cung cấp cầu nối với trình kết xuất Arnold từ bên trong giao diện Cinema 4D tiêu chuẩn. Các tính năng khác bao gồm kết xuất khối lượng với OpenVDB, một trình chỉnh sửa vật liệu dựa trên nút và danh sách đầy đủ các trình tạo bóng và tiện ích, bao gồm bản đồ đỉnh và vật liệu trên mỗi mặt.

Arnold được thiết kế từ đầu để theo dõi hiệu quả các tập dữ liệu hình học phức tạp cần thiết cho hoạt ảnh CGI có độ dài đặc trưng và hiệu ứng hình ảnh kinh phí lớn, đồng thời đơn giản hóa quy trình, giảm số lần chuyển, giảm thiểu yêu cầu lưu trữ và tăng cường đáng kể khả năng tương tác cho các nghệ sĩ ánh sáng.

Tính năng của Arnold for Cinema 4D

 • Tích hợp liền mạch với C4D: các đối tượng (bản sao, bộ sao chép, bộ biến áp, bộ tạo), hình học MoGraph, tóc và đường cong.
 • Hỗ trợ cho cả hạt bản địa và Hạt tư duy.
 • Kết xuất tương tác (IPR) nhanh nhất trong số tất cả các plugin Arnold, cho phép nhanh chóng xem trước các thay đổi tham số mà không làm gián đoạn công việc của bạn.
 • Arnold Shading Network Editor, một trình biên tập tài liệu dựa trên nút.
 • Danh sách đầy đủ các trình tạo bóng và tiện ích, bao gồm bản đồ đỉnh và vật liệu trên mỗi mặt.
 • Kết xuất âm lượng với OpenVDB.
 • Bị hoãn lại, hiển thị thời gian tạo ra hình học với nút thủ tục Arnold.
 • Quy trình làm việc tuyến tính gốc.
 • Kết xuất nhóm, bao gồm kết xuất phân tán khung đơn.
 • Hỗ trợ các plugin của bên thứ ba như X-Particles và Turbilities FD.

Download Arnold for Cinema 4D 2023 v4.5.0

Kích thước: 417 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   |  Link Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file Setup để cài đặt
 • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Fix, chép file ai.dll tới thư mục cài đặt phần mềm
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *