CIMCO Edit là phần mềm lập trình, chỉnh sửa và mô phỏng chương trình gia công. Giúp cho người lập trình và vận hành máy gia công có thể mô phỏng kiểm soát được các vấn đề lỗi lập trình từ phần mềm lập trình CNC (CAM). Cimco Edit có thể lập trình được được 3D thông minh nhằm để thiết lập các chương trình CNC cho phay 3 trục và tiện 2 trục với các bước chuyển tiếp liên tục, được đồng bộ hóa với nhau.

Các tính năng của Cimco Edit

 • Quản lý các chương trình cnc lớn (tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ trên máy tính)
 • Các chức năng đặc biệt của mã cnc: bao gồm đếm dòng, quản lý ký tự, công cụ tìm phạm vi XYZ
 • Các hàm toán học: toán cơ sở, phép quay, gương, công cụ bù và dịch
 • So sánh các tệp với nhau: Xem sự khác biệt của một dòng / phần tại một thời điểm
 • Hỗ trợ cho các tập tin Mazatrol
 • Hỗ trợ tập tin STL
 • Phối hợp với NC-Assistant
 • Điều chỉnh in
 • Sử dụng các giải pháp CAD 2D trong chương trình cimco để giải quyết các vấn đề hình học 2D.

Download Cimco Edit 2023 v23

Kích thước: 315 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Link tải Mega: DOWNLOAD Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt bản 2023

 • Chạy file CIMCOEdit_20230110 để cài đặt, cứ nhấn Next là được
 • Sau khi cài xong, chép toàn bộ bên trong thư mục c’ra’ck vào C:\Program Files\CIMCO 2023
 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *