Corona Renderer là tên của một plugin kỹ thuật mạnh mẽ và có chức năng cao cho phần mềm Autodesk 3ds Max. Plugin trước mặt bạn được biết đến như một phần mềm CLI độc lập. Ngoài ra, người dùng của bạn có thể sử dụng công cụ này để phát triển công việc của bạn trong phần mềm Maxon Cinema 4D. Những người tạo ra sản phẩm này tin rằng làm việc với công cụ này rất đơn giản và trên thực tế, bạn có thể thực hiện thao tác kết xuất chỉ bằng cách nhấn phím kết xuất. Bạn có thể thực hiện cài đặt kết xuất dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cách sử dụng công cụ này.

Người dùng của bạn sẽ luôn thấy chất lượng rất cao về hiệu suất và hiệu quả khi sử dụng Corona Renderer. Những người tạo ra phần mềm này, theo giải thích của họ trên trang web chính thức của họ, tin rằng sản phẩm đã xuất bản của họ có thể mang lại cho bạn những kết quả có thể dự đoán, đáng tin cậy và hoàn toàn hữu ích với các phân tích nâng cao. Ngoài khả năng thực hiện các thao tác kết xuất đơn giản bằng trình cắm trước mặt bạn đã được đề cập, người dùng của bạn sẽ trải nghiệm chất lượng tốt hơn trong các thao tác kết xuất của bạn hơn bao giờ hết khi sử dụng công cụ này.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng plugin này, người ta đã nỗ lực thu thập và chuẩn bị tất cả các công cụ làm việc có thể có của người dùng. Cuối cùng, cần lưu ý rằng plugin phía trước của bạn, ngoài tính linh hoạt cao trong việc thực hiện các hoạt động kết xuất, còn được hưởng lợi từ tốc độ rất cao.

Tính năng của plugin Corona Renderer

  • Nó mang lại cho bạn việc sử dụng đơn giản và không phức tạp
  • Chất lượng rất cao trong hoạt động kết xuất
  • Quyền truy cập của bạn vào tất cả các công cụ và khả năng chính trong lĩnh vực hoạt động kết xuất
  • Tốc độ và tương tác rất phù hợp để tạo sự thoải mái cho người dùng
  • Tính linh hoạt cao trong các điều kiện làm việc khác nhau
  • Hưởng lợi từ kết xuất phân tán

Download Corona Renderer 8 hotfix 2 for 3DS MAX 2014 – 2023 Full

Size: 581 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link Terabox: DOWNLOAD     (nếu không tải được, xem ngay cách tải rất dể)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, cứ nhấn Next là được
  • Chép file LegionLib_Release.dll vào C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\20XX
  • Chép file ScatterCore.ForScatter_Release.dll vào C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 20XX

By alaza7

One thought on “Download Corona Renderer 8 for 3DS Max 2014 – 2023 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *