EndNote là phần mềm sắp xếp và lưu trữ các nguồn tài nguyên, tài liệu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị bài báo. Nó cho phép bạn tìm kiếm các bài báo và tài liệu trong các cơ sở dữ liệu khác nhau và quản lý và sắp xếp chúng sau khi lưu. Các mẫu xuất bản bài báo tiêu chuẩn có sẵn trong các cơ sở dữ liệu và tạp chí khác nhau trong Endnotes giúp dễ dàng lưu định dạng cần thiết kết hợp với phần mềm Word.

Tính năng của EndNote

 • Tìm kiếm trực tuyến các bài báo và bài báo trên các cơ sở dữ liệu khác nhau
 • Khả năng nhập và quản lý đầy đủ các tệp PDF
 • Xem lại các nguồn tài liệu để chuẩn bị một luận án, bài báo, cuốn sách, v.v.
 • Phân loại tài nguyên và thông tin để truy cập nhanh hơn
 • Dễ dàng và chính xác tìm kiếm các nguồn nghiên cứu
 • Khả năng tìm các bài báo toàn văn
 • Đồng bộ hóa các bài báo với các tiêu chuẩn xuất bản khác nhau
 • Tự động thêm tài nguyên vào danh sách các bài nghiên cứu với sự lựa chọn định dạng theo các tiêu chuẩn khác nhau
 • Khả năng phân loại và tổ chức các hình dạng, bảng và các tệp đồ họa khác
 • Khả năng chia sẻ các bài báo trên các trang web khác nhau

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 (32- / 64-bit), Windows 8.x (32- / 64-bit) & Windows 10, 11.
 • Pentium 450-megahertz (MHz) hoặc cao hơn
 • 180MB đĩa trống
 • 256 MB RAM

Tải về EndNote 21.0.1 Build 17232

Kích thước: 106 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Chạy file EN21Inst để cài đặt, trong quá trình cài đặt tùy chọn Trial
 1. Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Cr4’ck copy file EndNote vào thư mục cài đặt phần mềm: C:\Program Files (x86)\EndNote 21\
 2. Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *