IDM tên đầy đủ Internet Download Manager là chương trình được sử dụng phổ biến dùng để tải về các file trên internet.

IDM cho phép tải về trực tiếp hoặc là tiện ích của các trình duyệt cho phép tự động bắt link khi tải về.

Dù cho bây giờ tốc độ Internet có nhiều cải tiến, tuy nhiên khi tải những file có dung lượng cao, IDM vẫn là lựa chọn không thể thiếu.

Tải về IDM Mới nhất 2024 v6.42 build 12 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link Google drive dự phòng 1: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải 100% được)

Link Google drive dự phòng 2: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2024 v6.42 build 7 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link Google drive dự phòng 1: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải 100% được)

Link Google drive dự phòng 2: DOWNLOAD

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2024 v6.42 build 2 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link Google drive dự phòng 1: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải 100% được)

Link Google drive dự phòng 2: DOWNLOAD (vào link kéo xuống cuối trang xác nhận Captcha để tải file)

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2023 v6.41 build 20 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2023 v6.41 build 19 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2023 v6.41 build 18 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2023 v6.41 build 17 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Uploadrar: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2023 v6.41 build 15 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải TeraBox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về IDM Mới nhất 2023 v6.41 build 6 – Đã test 100%

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải TeraBox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về và giải nén
  • Chạy file IDM-6.42.2 để cài đặt, ra như hình dưới thì nhấn Next

  • Ra như hình dưới, nhấn Next tiếp

  • Rồi nhấn Install, chờ cho cài hoàn tất là xong.
  • Sau đó mở IDM ra, vào menu để chỉnh lại tiếng Việt như hình dưới

  • Bản này đã có Key sẵn nhé, kích hoạt bản quyền sẵn, đây nhé

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *