Macabacus là bộ tiện ích cho Office chuyên dụng trong lĩnh vực tài chính, ngây hàng. Nó giúp xây dựng các mô hình tài chính tốt hơn và bản trình bày nhanh hơn với bộ giải pháp tuân thủ thương hiệu và năng suất toàn diện nhất có sẵn cho Microsoft Office.

Macabacus for Microsoft Office bao gồm các bổ trợ năng suất hàng đầu cho Excel, PowerPoint và Word, đủ nhất và chất lượng cao nhất của Microsoft. Chuyên dụng bổ trợ năng suất cho tài chính và các chuyên gia khác. Xây dựng mô hình tài chính & trình bày hiệu quả hơn – Tiết kiệm 80% + thời gian cho các công việc thường xuyên.

Tính năng của Macabacus for Microsoft Office

 • Hơn 100 kiểm tra cho các vấn đề như dấu gạch ngang và chữ viết tắt không rõ ràng, thiếu chú thích, độ lệch bảng màu, định dạng dấu đầu dòng không đúng, dấu chấm câu thiếu, nhãn biểu đồ bị thiếu, biến dạng hình ảnh và hơn thế nữa
 • Kiểm toán
 • Công cụ biểu đồ
 • Hàng chục bàn phím
 • Phím tắt
 • Liên kết đáng tin cậy với Excel
 • Mục lục / Tự động hóa chương trình
 • Kiểm tra bản trình bày cho những sai lầm
 • Nội dung được chia sẻ và
 • Thư viện mẫu
 • Tìm và điều hướng
 • Dễ dàng hơn
 • Tối ưu hóa sổ làm việc
 • Tùy biến mở rộng
 • Triển khai doanh nghiệp

Link Download Macabacus for Office 9.5.8

Kích thước: 43 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Mediafire: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link Download Macabacus for Office 8.11.9

Kích thước: 43 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm, cứ Next là được
 • Tạo một worksheet và mở nó, mở Macabacus ít nhất một lần, sau đó thoát khi bạn nhận được hộp thoại kích hoạt. Bấm Cancel và thoát khỏi worksheet
 • Thêm dòng sau vào file hosts (trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc)

0.0.0.0 macabacus.com

 • Kích đúp vào file REG chọn Yes -> OK (Chọn phiên bản Office phù hợp)
 • Hoàn thành

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *