MapInfo Pro là phần mềm này giúp các nhà phân tích kinh doanh và các chuyên gia GIS có được những hiểu biết mới về thị trường của họ, bằng cách chia sẻ các bản đồ và đồ thị giàu thông tin để cải thiện việc ra quyết định chiến lược. MapInfo Pro là một ứng dụng phân tích địa lý và ánh xạ mạnh mẽ cung cấp các giải pháp không gian địa lý. MapInfo Pro giúp bạn trình bày kết quả kinh doanh của mình theo một cách mới, trực quan hơn. Nó thể hiện rõ mối quan hệ giữa địa lý và dữ liệu, nhờ vào bản đồ và đồ họa chi tiết.

Tính năng của MapInfo Pro

 • Xây dựng bản đồ, số hóa dữ liệu
 • Biên tập, in ấn bản đồ
 • Chuyển đổi dữ liệu GIS
 • Phân tích dữ liệu, thống kê, báo cáo
 • Tiếp thu thông tin tốt hơn
 • Có được những hiểu biết mới về xu hướng ẩn
 • Có cơ sở tốt hơn cho việc ra quyết định chiến lược.

Download MapInfo pro 2021.1

Kích thước: 2.5 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file Setup để cài đặt, cứ Next liên tiếp là được, tới bước nhập thông tin thì chọn như hình dưới

 • Sau khi cài xong, chép file micore_ux.dll vào C:\Program Files\MapInfo\Professional\
 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *