MedCalc là một phần mềm thống kê cho nghiên cứu y sinh có thể phân tích nhiều đường cong hiệu suất hệ thống với một bộ chức năng phong phú, các loại biểu đồ và mô-đun tiên tiến. MedCalc được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của nghiên cứu tự nhiên và y sinh nhằm phân tích các tính toán thống kê của dự án. Phần mềm này cung cấp các công cụ và phương tiện thiết yếu để phân tích đường cong đặc trưng của hệ thống (ROC), vẽ dữ liệu và thực hiện các tính toán thống kê.

Với bảng tính tích hợp gồm hơn 100.000.000 hàng, MedCalc có khả năng đọc và hiển thị dữ liệu chính xác được nhập từ Excel, SPSS, DBase, Lotus hoặc thoát khỏi các tệp SYLK, DIF và văn bản. Trình duyệt dữ liệu MedCalc quản lý dữ liệu, ghi chú, văn bản và đồ thị tốt. Các tính năng chính của phần mềm này là khả năng cao để phân tích các đường cong ROC. MedCalc có thể tạo các biểu đồ đường cong ROC với độ chính xác 95% và xác định kích thước của bề mặt bên dưới biểu đồ. MedCalc có thể kiểm tra dữ liệu bị mất, tạo một nhóm con và tính xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm. Bạn cũng có thể thiết kế báo cáo từ các tính toán thống kê của mình và đặt dữ liệu cạnh nhau.

MedCalc là phần mềm tham chiếu để phân tích đường cong ROC. Mô-đun phân tích đường cong ROC của chúng tôi bao gồm: Vùng dưới đường cong (AUC) với sai số chuẩn, khoảng tin cậy 95%, giá trị P. Đưa ra sự lựa chọn giữa phương pháp luận của DeLong et al. (1988) và Hanley & McNeil (1982, 1983). Danh sách độ nhạy, độ đặc hiệu, tỷ lệ khả năng xảy ra và các giá trị dự đoán dương và âm cho tất cả các giá trị ngưỡng có thể có. Đồ thị đường cong ROC với Giới hạn tin cậy 95%. Các giá trị ngưỡng có thể được chọn trong biểu đồ chấm tương tác với tính toán tự động về độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng. Đồ thị của độ nhạy và độ đặc hiệu, hoặc chi phí, so với các giá trị tiêu chí. Đồ thị giá trị dự đoán so với tỷ lệ hiện mắc. Tỷ lệ khả năng xảy ra giữa các khoảng thời gian. So sánh tối đa 6 đường cong ROC: sự khác biệt giữa các khu vực dưới đường cong ROC, với sai số chuẩn, khoảng tin cậy 95% và giá trị P. Tính toán kích thước mẫu cho diện tích dưới đường cong ROC và so sánh các đường cong ROC. Đi tới phần phân tích đường cong ROC của sổ tay MedCalc để biết thêm thông tin về phân tích đường cong ROC trong MedCalc.

Tính năng của MedCalc

 • Bảng tính tích hợp với hơn 100.000 hàng
 • Đọc và hiển thị dữ liệu được nhập từ Excel, SPSS và phần mềm tính toán và thống kê khác
 • Phân tích dữ liệu và thực hiện các phép tính toán và thống kê
 • Thiết kế và phân tích đồ thị đường cong ROC
 • Tài liệu hướng dẫn ngoại tuyến và ngoại tuyến
 • Các chức năng khác nhau để phân tích chi tiết đồ thị
 • Trình duyệt dữ liệu tích hợp để quản lý dữ liệu
 • Tạo các nhóm con cho biểu đồ

Yêu cầu hệ thống

Download MedCalc 22.026

Kích thước: 30 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mediafire: DOWNLOAD  (nếu không tải được, xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file medcalcsetup64 để Cài đặt phần mềm, cứ nhấn Next liên tiếp là được
 • Sau khi cài đặt xong, xả nén file keygen (tắt phần mềm virus và windows defender trước khi xả nén không phần mềm virus nhận nhầm file keygen là virus xóa mất)
 • Chạy file Keygen, nhập Owner bất kỳ rồi nhấn Enter sẽ sinh ra Serial
 • Mở phần mềm MedCalc lên, chọn vào Enter product key, nhập vào Owner (user name) và Serial (Product key) sinh ra ở bước trên
 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *