Microsoft Toolkit là công cụ tuyệt vời để kích hoạt bản quyền windows hoặc office. Đây là một bộ công cụ và chức năng để quản lý cấp phép, triển khai và kích hoạt Microsoft Office và Windows. Tất cả đầu ra từ các chức năng này được hiển thị trong Bảng điều khiển thông tin. Tất cả các chức năng được chạy ở chế độ nền và GUI bị vô hiệu hóa để ngăn việc chạy nhiều chức năng, vì chúng có thể xung đột hoặc gây ra thiệt hại nếu chạy đồng thời. Các chức năng tùy chỉnh thiết lập Microsoft Office (Tab thiết lập tùy chỉnh), AutoKMS Uninstaller (nếu AutoKMS được cài đặt), AutoRearm Uninstaller (nếu AutoRearm được cài đặt), Office Uninstaller và Product Key Checker hoạt động ngay cả khi Microsoft Office hoặc Windows không được cài đặt / hỗ trợ.

Tính năng mới của Microsoft Toolkit

 • Các loại trừ Windows Defender được cải tiến cho Windows 10 hoặc 8.1
 • Cập nhật DLL Injection Localhost Bỏ qua sử dụng nhà cung cấp tùy chỉnh Avrf
 • Updated KMSEmulator PID Generator để tương thích tốt hơn giữa KMS Host OS / pKey
 • Hỗ trợ để phát hiện và bỏ qua Windows 10 KMS 2038
 • Nút kích hoạt cố định không hoạt động nếu khóa được cài đặt không phải là KMS
 • Xử lý cấp cao cho Office 2010 Service Pack 2 khi được thêm vào ISO
 • Office ISO Channel Switcher bị vô hiệu hóa và loại bỏ tải trọng của nó
 • Các tập lệnh của Office Uninstaller đã được cập nhật
 • Phát hiện Office Click to Run được cải tiến
 • Hỗ trợ sơ bộ cho Microsoft Office 2021 Preview
 • Hỗ trợ cho Windows Server 2021
 • Updated Keys and Key Checker.

Download Microsoft Toolkit 2.7.3 – Kích hoạt windows và Office

Kích thước: 13 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD |  Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *