Các công cụ xây dựng mạnh mẽ của Modaris V6R1 cho phép các chuyên gia may mặc phát triển nhiều mẫu hơn trong thời gian ngắn hơn. Với giải pháp này, số lượng nguyên mẫu vật lý cần thiết cho việc hoàn thiện và xác nhận các mô hình được giảm xuống, và các hoạt động sản xuất ban đầu có thể được thực hiện sớm hơn với chi phí giảm. Công suất hiệu suất cao để phân loại mọi kích cỡ đảm bảo chất lượng và độ vừa vặn của hàng may mặc, đồng thời cho phép các công ty tối ưu hóa việc phát triển các mẫu và bộ sưu tập mới bằng cách dựa trên các yếu tố hiện có. Bằng cách làm cho việc trao đổi thông tin mẫu trở nên đơn giản và rõ ràng hơn, Modaris V6R1 cho phép người dùng tận dụng các nguồn lực và các phương pháp hay nhất trong việc tạo mẫu và quản lý phát triển sản phẩm trong bối cảnh hợp tác và quốc tế.

Các phần mềm Lectra được đưa vào gồm có:

– ModarisV6R1SP6
– JustPrintV2R2sp6
– DiaminoFashionV5R3
– ModaserviceV6R1SP6
– VigiPrintV2
– IManagerV5R3
– LectraLManagerV1R2
– XChangCutOutV2.4
– XchangV3R5
– Key sử dụng Full cho tất cả Windows 32bit-64bit

Download ModarisV6R1 Full

Kích thước: 568 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Terabox: DOWNLOAD

Password cài đặt: haduytin2you

Hướng dẫn cài đặt

Xem video hướng dẫn cài chi tiết

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *