Nitro PDF Pro 14 là một phần mềm chỉnh sửa và quản lý tập tin PDF. Nó cung cấp nhiều tính năng như tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và ký tài liệu PDF. Phiên bản 14 của Nitro PDF Pro có thể cung cấp các công cụ mạnh mẽ và tiện ích mới để làm việc với các tập tin PDF.

Những tính năng Nitro PDF Pro 14

 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF: Nitro PDF Pro 14 cho phép người dùng tạo tập tin PDF từ các tài liệu khác nhau và chỉnh sửa các tập tin PDF đã có. Người dùng có thể thêm, di chuyển, xóa và chỉnh sửa văn bản, hình ảnh và các phần tử khác trong tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF: Phần mềm này cho phép người dùng chuyển đổi các tập tin PDF sang các định dạng khác như Word, Excel, PowerPoint, HTML và nhiều định dạng khác.
 • Gộp và chia tập tin PDF: Nitro PDF Pro 14 cho phép người dùng gộp nhiều tập tin PDF thành một tập tin duy nhất, hoặc chia một tập tin PDF thành nhiều tập tin nhỏ hơn.
 • Trích xuất nội dung từ tập tin PDF: Người dùng có thể trích xuất văn bản, hình ảnh và các phần tử khác từ tập tin PDF và lưu chúng thành các định dạng khác như Word, Excel, TXT, và hình ảnh.
 • Ký tài liệu điện tử: Nitro PDF Pro 14 cho phép người dùng ký tài liệu điện tử trực tiếp trên tập tin PDF bằng chữ ký điện tử hoặc hình ảnh chữ ký.
 • Bảo mật và bảo vệ tập tin PDF: Phần mềm này cung cấp các công cụ để bảo mật tập tin PDF bằng cách áp dụng mật khẩu, hạn chế quyền truy cập và mã hóa dữ liệu.
 • Tích hợp với các công cụ khác: Nitro PDF Pro 14 tích hợp tốt với các ứng dụng khác như Microsoft Office, Google Drive và Dropbox, giúp người dùng dễ dàng truy cập và làm việc với các tập tin PDF từ các nguồn khác nhau.

Download Nitro Pro 14

Kích thước: 263 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải TeraBox: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file Setup để cài đặt, cứ Next là được
 • Sau khi cài xong, không mở phần mềm Nitro lên, nếu Nitro đang mở thì tắt nó đi nhé
 • Chép file Patch vào C:\Program Files\Nitro\PDF Pro\14\
 • Nhấn phải chuột vào file Patch vừa chép vào và chọn Run as administrator

 • Ra giao diện sau thì nhấn Patch

 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *