PassFab for RAR là phần mềm nhanh chóng khôi phục mật khẩu đã quên từ kho lưu trữ RAR được mã hóa (*.rar) được tạo bởi bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm cả phiên bản WinRAR mới nhất. Mở khóa bất kỳ kho lưu trữ RAR được bảo vệ bằng mật khẩu cho dù sử dụng thuật toán nén và mã hóa nào.

PassFab for RAR là công cụ tốt nhất để khôi phục mật khẩu RAR ở tốc độ cao bằng cách sử dụng công nghệ SSE tiên tiến và thuật toán tìm kiếm mới. Ngoài ra, nó cho phép bạn tăng tốc độ phục hồi mật khẩu RAR với CPU đa lõi, GPU NVIDIA CUDA và GPU ATI OpenCL.

Được cung cấp 3 phương pháp tấn công mạnh mẽ, bạn có thể tìm mật khẩu RAR / WinRAR một cách hiệu quả:

 • Tấn công Brute-force: Thử tất cả các kết hợp mật khẩu nếu bạn không thể nhớ bất cứ điều gì về mật khẩu.
 • Brute-force với Mask Attack: Sử dụng đòn này nếu bạn nhớ phạm vi và độ dài mật khẩu của mình.
 • Tấn công từ điển: Cuộc tấn công này rất được khuyến khích. Nếu vậy, phạm vi phần lớn được thu hẹp với hiệu quả cao.
PassFab for RAR 9.4 Free Download

Tính năng của PassFab for RAR

 • Tự động thử và kết hợp các chuỗi ký tự ngầu nhiên để dò tìm mật khẩu.
 • Tìm mật khẩu dựa trên từ điển tích hợp hoặc tự tạo. Đây là loại nhanh nhất.
 • Khôi phục mật khẩu RAR ở tốc độ cao bằng cách sử dụng công nghệ SSE tiên tiến và thuật toán tìm kiếm mớ

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP and Windows Server 2019/2016/2012/2011/2008
 • CPU: 1GHz
 • RAM: 512 MB
 • Đĩa trống: 200MB

Download PassFab for RAR 9.5.2.2 Full Crack

Kích thước: 7.7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  |  Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file cài đặt để cài đặt phần mềm
 • Chép các file trong thư mục Cr@ck vào C:\Program Files (x86)\PassFab for RAR
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *