PDF Compressor là phần mềm chạy trên Windows giúp nén các tệp PDF được quét và giảm kích thước tệp PDF từ lớn hơn 30 MB xuống chỉ còn 1 – 3 MB ( Tỷ lệ nén: 90% ) nhanh chóng và dễ dàng. Công cụ này cho phép người dùng thay đổi giá trị nén để có được kết quả và chất lượng nội dung được nén tốt hơn. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ chế độ hàng loạt và cho phép người dùng nén hàng trăm tài liệu PDF cùng một lúc. PDF Compressor Pro có thể lưu tài liệu PDF đã nén vào thư mục PDF gốc mà không ghi đè lên tệp PDF gốc. Nhưng nếu bạn thích, nó cũng có thể xuất các tệp nén thành một đường dẫn thư mục được chỉ định.

Tính năng của PDFZilla PDF Compressor Pro

  • Giảm thiểu kích thước tệp PDF
  • Chấp nhận các tệp PDF bị hạn chế hoặc mã hóa
  • Cung cấp Chế độ hàng loạt cho phép một người nén một số tệp cùng một lúc
  • Duy trì chất lượng của các tệp PDF gốc của bạn
  • Nhanh chóng, thân thiện và triệt để
  • Không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat.

Download PDF Compressor Pro 5.5 Full Key

Kích thước: 15 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt bình thường, cứ Next là được
  • Nhập key trong file Key đi kèm để kích hoạt phần mềm

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *