PDF Conversa Pro là phần mềm chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Microsoft Word và ngược lại nhanh chóng và có thể áp dụng bảo vệ mật khẩu. PDF Conversa có thể biến các tệp PDF của bạn thành DOC cũng như chuyển Word thành PDF mà vẫn giữ các định dạng ban đầu không bị thay đổi.

Việc chuyển từ PDF sang DOC rất đơn giản: bạn chỉ cần chỉ rõ tệp PDF của mình cũng như mật khẩu tương ứng nếu có. Chọn vị trí đầu ra cho file DOC và nhấn nút chuyển đổi, vậy là xong.

Tính năng của PDF Conversa Pro

  • Chuyển đổi tài liệu nhanh chóng
  • Hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa các định dạng tài liệu
  • Cung cấp thông tin chính xác tập tin
  • Kích hoạt mật khẩu để bảo vệ tập tin.

PDF Conversa Pro 3.00

Kích thước: 15 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, cứ Next liên tiếp là được
  • Chép file trong thư mục Cr’@ck vào thư mục cài đặt phần mềm: C:\Program Files (x86)\ASCOMP Software\PDF Conversa
  • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *