Pixel Bender Accelerator (PBA) là một plugin After Effects gốc chạy các bộ lọc Pixel Bender sử dụng GPU của thẻ video của bạn. Bên cạnh việc làm cho chúng chạy rất nhanh, điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể chạy các tệp pixel bender trong CS6 trở lên!

Pixel Bender là một ngôn ngữ xử lý video cho phép dễ dàng tạo các bộ lọc xử lý hình ảnh và video. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ Pixel Bender để triển khai các thuật toán xử lý hình ảnh (bộ lọc hoặc hiệu ứng) theo cách độc lập với phần cứng.

PBA dịch các tệp Pixel Bender (.pbk hoặc .pbg) sang OpenGL Shading Language (GLSL), biên dịch và chạy chúng trên GPU của card màn hình, tốc độ xử lý hình ảnh nhanh hơn nhiều so với CPU của bạn. Vì đây là một plugin gốc nên giờ đây bạn có thể chạy các tệp .pbg và .pbk trong CS6 trở lên! (Adobe đã ngừng hỗ trợ cho Pixel Bender trong CS6, vì vậy nếu không có plugin này, bạn không thể chạy tệp pbk trong CS6).

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/pixel-bender-accelerator/

Tương thích

  • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5

Pixel Bender Accelerator 1.23 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 5 MB Link tải Terabox: DOWNLOAD  | Link tải Google drive: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file PBAccelerator vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 20XX\Support Files\Plug-ins
  • Đăng ký với Key: PBA*MONTER*GROUP*201904142150789SUL9
  • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *