Đây là bản SketchUp 2022 không cần cài đặt, ta chỉ cần tải về giải nén và chạy luôn. Bản này đầy đủ tính năng, được kích hoạt bản quyền sẵn nên rất tiện lợi.

Tính năng của SketchUp Pro 2022

 • SketchUp là công cụ vẽ 3D trực quan và dễ học nhất hiện nay
 • Suy nghĩ bằng cách vẽ 3D
 • Tạo mô hình chính xác, có độ chi tiết cao
 • Tạo bản vẽ tỉ lệ, chính xác
 • Tạo tài liệu trình bày
 • Tạo hướng dẫn hấp dẫn
 • Tìm mô hình 3D của bất kỳ thứ gì
 • Tìm một mô hình từ một nhà sản xuất đáng tin cậy
 • Trình bày trên mọi thiết bị
 • Mô hình và Tài liệu
 • Vẽ đẹp
 • Vẽ vector trực quan
 • Kích thước, chi tiết, giải thích

Download SketchUp Pro 2022 v22.0.316 Portable

Kích thước: 767 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn

 • Tải về và giải nén với pass là isangtao.com
 • Chạy file SketchUp Pro 2022 để mở phần mềm
 • Phần mềm đã đầy đủ tính năng

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *