Microsoft SQL Server 2017 (Microsoft SQL Server) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft (Microsoft). Đây là phần mềm có chức năng chính là quản lý máy chủ cơ sở dữ liệu và truy xuất dữ liệu theo hướng dẫn của các ứng dụng khác. chạy trên cùng một máy tính hoặc trên các máy tính khác trong mạng.
SQL Server là một chương trình dùng để quản lý cơ sở dữ liệu (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu). Nó ở dạng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, quản lý dữ liệu cho nhiều người dùng dịch vụ khác nhau và hỗ trợ khối lượng công việc lớn. và có nhiều khả năng Tương đương với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác như Oracle, DB2, Informix, v.v., nó có tính năng nổi bật là Giao diện người dùng dễ sử dụng.

Kích thước: 1.5 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: sbz

Hướng dẫn

  • Cài đặt bình thường đây là bản có Key tích hợp sẵn

Thanks

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *