TeraByte Drive Image Backup & Restore cung cấp một cách dễ dàng và thuận tiện để sao lưu toàn bộ dữ liệu, chương trình và hệ điều hành ổ cứng của bạn. Các bản sao lưu của bạn có thể được lưu trực tiếp vào ổ USB và FireWire bên ngoài, vào ổ nội bộ hoặc mạng, và thậm chí trực tiếp vào CD, DVD hoặc BD.

Bộ này bao gồm một trình hướng dẫn MakeDisk dễ sử dụng để tạo đĩa khởi động khôi phục. Để khôi phục dữ liệu, chương trình và hệ điều hành của bạn trở lại như cũ khi tạo bản sao lưu, chỉ cần khởi động đĩa khôi phục và khôi phục các phân vùng hoặc các ổ đĩa bạn cần khôi phục. Nói chung là rất dễ dàng.

Phần mềm sử dụng công nghệ VSS và PHYLock cho các hoạt động hỗ trợ, giúp dễ dàng làm việc với hệ thống trong quá trình sao lưu mà không can thiệp vào nó. Vì nó truy xuất đầy đủ các phân vùng và không có vấn đề gì về thông tin trong ổ đĩa, nó cho phép Windows sao lưu và khôi phục các ổ đĩa có liên quan đến các hệ điều hành khác, như Linux hoặc Mac. Cùng với bộ này, có một công cụ khác gọi là TBOSDTS, đó là một bộ công cụ hữu ích cho các kỹ thuật viên máy tính. Nó cung cấp các công cụ hữu ích để sửa chữa hệ thống, sự cố virus và sửa lỗi cho các sự cố ổ đĩa.

Tính năng của TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite

  • Thuật sĩ và từng bước để sao lưu và phục hồi
  • Phục hồi từ mọi loại ổ đĩa với bất kỳ tệp hệ thống nào (Windows, Linux, Mac, v.v.)
  • Khả năng làm việc với hệ thống trong các hoạt động sao chép
  • Tạo đĩa khởi động để lấy dữ liệu
  • Có nhiều công cụ để sửa chữa Caesium.
  • Nhiều tính năng khác, tham khảo tại https://www.terabyteunlimited.com/image-for-windows.htm

TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite 3.56

Kích thước: 296 MB

Google drive: DOWNLOAD | Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Giải nén và cài đặt phần mềm
  • Chạy Keygen (Run as administrator), tạo Key và đăng ký phần mềm
  • Hoàn thành.

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *