XForce 2021 là công cụ dùng bẻ khóa cho tất cả các sản phẩm của autodesk 2021. Bài viết này sẽ giới thiệu và giúp các bạn tải về công cụ XForce 2012 mới nhất.

Download XForce 2021 – KeyGen AutoDesk 2021 Products

Kích thước: 8 MB

Link Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link Terabox: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn

  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm trong bộ AutoDesk 2021 (ví dụ Autocad 2021, 3ds max 2021, revit 2021…)
  • Chạy Autodesk License Patcher Ultimate.exe bằng cách nhấn chuột phải chọn Run As Administrator
  • Mở phần mềm vừa cài đặt chọn “Use a network license
  • Select “Single license server” > điền vào 127.0.0.1 hoặc localhost
  • Chạy file Bloatware.bat và Internet Connection.bat
    • Tập lệnh Internet Connection sẽ cho phép bạn chặn hoặc bỏ chặn kết nối internet vào và ra của các sản phẩm autodesk bằng cách sử dụng tường lửa của windows.
    • Tập lệnh Bloatware sẽ dọn dẹp dịch vụ chính hãng và dịch vụ truy cập.
  • Xong

Dưới đây là danh sách Key

Product keys for Autodesk products:

Autodesk Product Name Product Key
Autodesk AutoCAD 2021 001M1
Autodesk AutoCAD LT 2021 057M1
Autodesk 3ds Max 2021 128M1
Autodesk Civil 3D 2021 237M1
Autodesk Revit 2021 829M1
Autodesk Revit LT 2021 828M1
Autodesk Advance Steel 2021 959M1
Autodesk Alias AutoStudio 2021 966M1
Autodesk Alias Concept 2021 A63M1
Autodesk Alias Design 2021 712M1
Autodesk Alias SpeedForm 2021 A62M1
Autodesk Alias Surface 2021 736M1
Autodesk AutoCAD Architecture 2021 185M1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2021 768M1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2021 767M1
Autodesk AutoCAD Electrical 2021 225M1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2021 596M1
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2021 545M1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2021 129M1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2021 206M1
Autodesk AutoCAD MEP 2021 235M1
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2021 426M1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2021 340M1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2021 834M1
Autodesk Building Design Suite Premium 2021 765M1
Autodesk Building Design Suite Standard 2021 784M1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2021 766M1
Autodesk Burn 2021 C0YM1
Autodesk Fabrication CADmep 2021 839M1
Autodesk Fabrication CAMduct 2021 842M1
Autodesk Fabrication ESTmep 2021 841M1
Autodesk Factory Design Suite Premium 2021 757M1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2021 789M1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2021 760M1
Autodesk Factory Design Utilities 2021 P03M1
Autodesk FeatureCAM Premium 2021 A9FM1
Autodesk FeatureCAM Standard 2021 A9GM1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2021 A9EM1
Autodesk Flame 2021 C0TM1
Autodesk Flame 2021 – Education C14M1
Autodesk Flame Assist 2021 C0VM1
Autodesk Flame Premium 2021 C0XM1
Autodesk Flare 2021 C0WM1
Autodesk HSM Premium 2021 C12M1
Autodesk HSM Ultimate 2021 C13M1
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2021 786M1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2021 787M1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2021 785M1
Autodesk Inventor 2021 208M1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2021 – Developer A66M1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2021 – Distribution 996M1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2021 – Server 997M1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2021 805M1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2021 752M1
Autodesk Inventor HSM Premium 2021 969M1
Autodesk Inventor HSM Ultimate 2021 970M1
Autodesk Inventor LT 2021 529M1
Autodesk Inventor OEM 2021 798M1
Autodesk Inventor Nastran 2021 987M1
Autodesk Inventor Professional 2021 797M1
Autodesk Lustre 2021 C0UM1
Autodesk Lustre Burn 2021 C10M1
Autodesk Lustre ShotReactor 2021 C11M1
Autodesk Manufacturing Automation Utility 2021 A9YM1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Premium 2021 A9VM1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Standard 2021 A9XM1
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2021 A9TM1
Autodesk Maya LT 2021 923M1
Autodesk MEP Fabrication Suite 2021 00QM1
Autodesk Navisworks Manage 2021 507M1
Autodesk Navisworks Simulate 2021 506M1
Autodesk PartMaker 2021 A9SM1
Autodesk Plant Design Suite Premium 2021 763M1
Autodesk Plant Design Suite Standard 2021 788M1
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2021 764M1
Autodesk Point Layout 2021 925M1
Autodesk PowerInspect Premium 2021 A9JM1
Autodesk PowerInspect Standard 2017 A9KM1
Autodesk PowerInspect Standard 2018 A9KM1
Autodesk PowerInspect Standard 2021 A9KM1
Autodesk PowerInspect Ultimate 2021 A9HM1
Autodesk PowerMill Modeling 2021 A9UM1
Autodesk PowerMill Premium 2021 A9AM1
Autodesk PowerMill Standard 2021 A9QM1
Autodesk PowerMill Ultimate 2021 A9PM1
Autodesk PowerShape Premium 2021 A9MM1
Autodesk PowerShape Standard 2021 A9NM1
Autodesk PowerShape Ultimate 2021 A9LM1
Autodesk Product Design Suite Premium 2021 782M1
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2021 781M1
Autodesk ReCap Pro 919M1
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021 547M1
Autodesk SketchBook for Enterprise 871M1
Autodesk TruComp 2021 00EM1
Autodesk TruFiber 2021 01WM1
Autodesk TruLaser 2021 00DM1
Autodesk TruNest 2021 – Nesting Engine 00FM1
Autodesk TruNest Composites 2021 00BM1
Autodesk TruNest Contour 2021 00AM1
Autodesk TruNest Multi-Tool 2021 00CM1
Autodesk TruPlan 2021 01VM1
Autodesk Vault Office 2021 555M1
Autodesk Vault Professional 2021 569M1
Autodesk Vault Workgroup 2021 559M1
Autodesk Vehicle Tracking 2021 955M1
Autodesk VRED 2021 884M1
Autodesk VRED Design 2021 885M1
Autodesk VRED Presenter 2021 888M1
Autodesk VRED Professional 2021 886M1
Autodesk VRED Render Node – consumption-based 2021 A93M1
Autodesk VRED Render Node 2021 890M1
Autodesk VRED Server 2021 887M1
Autodesk Wiretap Gateway 2021 C0ZM1
FeatureCAM Premium 2021 P16M1
FeatureCAM Standard 2021 P15M1
FeatureCAM Ultimate 2021 P17M1
HSMWorks Premium 2021 873M1
HSMWorks Ultimate 2021 872M1
PowerInspect Premium 2021 P13M1
PowerInspect Standard 2021 P12M1
PowerInspect Ultimate 2021 P14M1
PowerMill Premium 2021 P07M1
PowerMill Standard 2021 A9ZM1
PowerMill Ultimate 2021 P08M1
PowerShape Premium 2021 P10M1
PowerShape Standard 2021 P09M1
PowerShape Ultimate 2021 P11M1
T1 Enterprise Multi-flex 2021 535M1

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *