Tải về Folder Guard Professional bản đầy đủ, Folder Guard Professional là phần mềm bao mật thư mục máy tính giúp bạn kiểm soát quyền truy cập vào tệp, thư mục và các tài nguyên Windows. Folder Guard để khóa các tệp và thư mục cá nhân của mình bằng mật khẩu, để ngăn người dùng khác nhìn trộm vào hồ sơ của bạn. Bạn thậm chí có thể ẩn hoàn toàn các thư mục riêng tư của mình khỏi hầu như tất cả các ứng dụng và các thư mục đó sẽ ẩn đi cho đến khi bạn nhập mật khẩu hợp lệ. Bạn cũng có thể bảo vệ tập tin hệ thống nhạy cảm từ sửa đổi hoặc hủy diệt, vô hiệu hóa truy cập vào ổ đĩa rời, hạn chế quyền truy cập vào Control Panel, và nhiều hơn nữa.

Tính năng của Folder Guard Professional

Folder Guard Pro có thể ẩn các thư mục cá nhân của bạn khỏi những người dùng khác

  • Bạn có thể thiết lập Thư mục bảo vệ để ẩn các thư mục riêng tư của bạn (hoặc làm cho chúng xuất hiện trống rỗng). Thư mục sẽ bị ẩn khỏi hầu như bất kỳ chương trình nào, bao gồm Windows Explorer, Office, chương trình MS-DOS,…

Folder Guard Pro có thể bảo vệ bằng mật khẩu và hạn chế quyền truy cập vào thư mục

  • tệp mà không biết mật khẩu. Bạn có thể thiết lập Thư mục bảo vệ để chỉ cho phép một số người dùng nhất định thay đổi cài đặt máy tính với Bảng điều khiển trong khi từ chối điều đó với những người dùng khác.

Folder Guard Pro có thể kiểm soát truy cập vào các chương trình và tập tin

  • Bạn có thể ngăn người dùng khác (thậm chí là quản trị viên) sử dụng các công cụ hệ thống có thể gây rối cho cài đặt Windows của bạn, đồng thời cho phép sử dụng như vậy cho chính bạn hoặc người biết mật khẩu Master. Bạn cũng có thể chỉ định các chương trình sao lưu là chương trình đáng tin cậy, cho phép chúng sao lưu các tệp được bảo vệ của bạn trong nền mà không yêu cầu bạn nhập mật khẩu mỗi lần.

Folder Guard Pro có thể khóa quyền truy cập vào USB, CD-ROM và các ổ đĩa di động khác

  • Bạn có thể định cấu hình Thư mục bảo vệ để cho phép hoặc từ chối truy cập vào các ổ đĩa di động, hạn chế khả năng chạy hoặc cài đặt các chương trình trái phép trên máy tính của bạn.

Download Folder Guard Professional 22.12

Kích thước: 10 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải TeraBox: DOWNLOAD

(pass giải nén: phanmemnet.com)

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, cứ nhấn Next là được
  • Nhấn phải chuột vào KeyGen, nhập như hình dưới và nhấn Generate

  • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *