Mapinfo là phần mềm dùng để vẽ bản đồ được dùng phổ biến hiện nay. Mapinfo có thể được dùng để vẽ bản đồ đất đai, nông nghiệp, rừng… Hiện tại đã có phiên bản Mapinfo 17, dưới đây là hướng dẫn cài đặt Mapinfo 17 chi tiết.

Bước 1: Tải về phần mềm Mapinfo 17 tại đây, sau đó giải nén ra

Bước 2: Vào thư mục Install, chạy file setup như hình dưới

Bước 3: Nhấn OK

Bước 4: Nhấn Next

Bước 5: Chọn I accept the term in the license agreement và nhấn Next

Bước 6: Chọn vào Mapinfo Pro – Licensed OR Trial version, điền thông tin bất kỳ vào Organization và nhấn Next

Bước 7: Nhấn Next tiếp

Bước 7: Nhấn Next tiếp

Bước 7: Nhấn Install

Bước 8: Quá trình cài đặt diễn ra, chờ cho kết thúc

Bước 9: Ra như hình dưới thì nhấn No

Bước 10: Chọn Finish

Bước 11: Vào thư mục Cr@ck, chép file micore_ux.dll vào thư mục  C:\Program Files\MapInfo\Professional. Hoàn tất cài đặt

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *