Hướng dẫn lấy mã và tải file

Xem hướng dẫn lấy mã dùng để tải file, (Lưu ý từ khóa tìm kiếm trên Google tùy theo từng link nhé, video dưới chỉ là mẫu)

Nhớ vào đúng link, nhấn đúng biểu tượng lấy mã là hình này . Nhầm là ko thấy mã nhé

https://youtu.be/D-s6pCLwCGs