KMSAuto++ là trình kích hoạt KMS cho hệ điều hành Windows VL phiên bản: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Office 2010 VL trên Windows XP. Các công tắc cung cấp quyền truy cập vào các khóa GVLK cài đặt và định cấu hình bộ lập lịch tác vụ.

Yêu cầu hệ thống:

Windows XP, Windows Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2,

phiên bản Office 2010/2013/2016/2019/2021 VL.

KMSAuto++ bao gồm các chương trình sau:

  • Defender Tools v1.0.7
  • KMSAuto ++ 1.5.7
  • Office 2013-2021 C2R Install v7.3.1
  • Office 2013-2021 License Setup v1.18
  • Office Uninstall 2010-2021 v1.8.2

Download KMSAuto++ 1.7.8

Kích thước: 40 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download KMSAuto++ 1.7.7.1

Kích thước: 40 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   |    Link Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *