Lấy mã link rút gọn linkvip

Các bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn trong link để lấy mã vượt link dùng để tải file về nhé