Tải về Marius Silaghis Plugins là tập hợp các plugin dành cho 3ds Max. Nó sẽ cung cấp cho bạn một số công cụ đồ họa 3d,

Marius Silaghis Plugins for 3ds Max bao gồm:

 • Clothify Pro 1.02
 • Deformation Cleaner 1.0
 • Jiggle 1.01
 • Path Deform Pro 1.01
 • Quad Cap Pro 1.01
 • Quad Chamfer Modifier 1.16
 • Shell Pro 1.0
 • Tension Morpher 1.0
 • TurboSmooth Pro 1.02
 • TurboTriSmooth 1.03
 • Unwrap Pro 1.04

Download Marius Silaghis Plugins for 3ds Max 2013 – 2022

Kích thước: 478 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link dự phòng: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Mỗi plugin đều có file readme đi kèm, đọc file này xem cách cài đặt
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *