Download Microsoft Office 2019 Pro Plus Portable – là bản chạy luôn không cần cài đặt.
– Các ứng dụng chính – Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook, Publisher.
– Ngoài ra còn có – Visio 2019, Project 2019.
– dịch vụ – OneDrive, OneDrive for Business, Skype for Business
– Công cụ – So sánh cơ sở dữ liệu, So sánh bảng tính, Tùy chọn ngôn ngữ, Trung tâm tải lên, Bảng điều khiển từ xa, Nhật ký từ xa.
– Bổ trợ Excel:
– Bổ trợ PowerPOLL Excel
– Microsoft Power Query cho Excel tích hợp
– Bổ trợ Power View Excel
– Bản đồ bổ trợ Excel
– Tổng kích thước3 GB, tệp dữ liệu được nén dung lượng có thể nhỏ hơn một chút.

Microsoft Office 2019 Pro Plus Portable

Kích thước: 1.4 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (nếu không tải được, xem ngay cách tải rất dể)

Link TeraBox: DOWNLOAD    (nếu không tải được, xem ngay cách tải rất dể)

Không cần pass giải nén

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *