Eziriz .NET Reactor là ứng dụng mạnh mẽ bảo vệ hệ thống phần mềm được thiết kế dựa trên các ngôn ngữ lập trình .NET. Đây là ứng dụng bảo vệ sở hữu trí tuệ cho người dùng bằng cách xây dựng bức tường lửa bảo mật tuyệt đối. .NET Reactor cung cấp giải pháp đóng gói các ứng dụng .NET của bạn thành các tập tin EXE và DLL và đặc biệt ngăn chặn việc dịch ngược sang mã code bằng bất kỳ cách nào. Nhờ đó người dùng khác không thể nào sao chép, ăn cắp bản quyền tác giả sản phẩm của bạn. .NET Reactor cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ là các hệ thống phần mềm được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình .NET như: VB.NET, Delphi.NET, J +, MSIL, C + +. NET, … Đặc biệt, .NET Reactor xây dựng bức tường lửa vững chắc để bảo mật tuyệt đối tránh các cặp mắt tò mò từ bên ngoài.

Tính năng của .NET Reactor:

  • Bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ là các hệ thống phần mềm được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình .NET như: C +, VB.NET, Delphi.NET, J +, MSIL, C + +. NET, C#… Xây dựng bức tường lửa vững chắc để bảo mật tuyệt đối tránh các cặp mắt tò mò từ bên ngoài.
  • Đóng gói các ứng dụng .NET của bạn thành các tập tin EXE và DLL.
  • Ngăn chặn việc dịch ngược sang mã code bằng bất kỳ cách nào.
  • Tránh sao chép, ăn cắp bản quyền tác giả sản phẩm.
  • Phát triển các bức tường chắc chắn sử dụng công nghệ Necro đem đến giải pháp hoàn hảo đảm bảo an toàn ở mức cao cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ.

Download Eziriz .NET Reactor 6.9

Kích thước: 26 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Link dự phòng: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file trong thư mục Cr4ck vào thư mục cài đặt phần mềm

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *