O&O DiskImage Pro là phần mềm sao lưu dữ liệu toàn diện và hiệu quả được cung cấp để bảo vệ dữ liệu của hệ thống máy tính, nó tạo ra hình ảnh cho ổ đĩa cá nhân hoặc toàn bộ hệ thống mà vẫn không làm ảnh hưởng hệ thống của bạn. O&O DiskImage Pro cho phép người dùng sao lưu toàn bộ máy tính hoặc ổ đĩa các nhân và các tập tin bất cứ khi nào muốn ngay cả khi máy tính đang được sử dụng. Hoặc có thể sử dụng O&O DiskImage Pro để tạo ra bản sao chinh sác của ổ đĩa máy tính, có thể được sử dụng thay cho đĩa gốc với tốc độ truy cập nhanh hơn.

Tính năng O&O DiskImage Pro

  • Tạo ra hình ảnh trong khi hệ thống đang chạy
  • Phương pháp tạo ảnh cho mọi nhu cầu
  • Nhân bản ổ đĩa để sử dụng như đĩa gốc
  • Sử dụng ổ ảo thay cho ổ gốc với tốc độ truy cập nhanh
  • Đảm bảo an toàn cho các dữ liệu
  • Hỗ trợ khôi phục lại dữ liệu trên hệ thống

Download O&O DiskImage Pro 18.2 Build 202 Full

Kích thước: 106 MB Link tải Google Drive: DOWNLOAD pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *