Photoshop CS6 Portable không cần cài đặt có những đặt tính sau:

  • Mở và sử dụng trực tiếp.
  • Các bản portable đều nhỏ gọn
  • Tiện lợi và nhanh chóng khi muốn sử dụng photoshop ngay luôn và với khối lượng xử lí nhỏ.
  • Bạn có thể copy cả folder chứa bản portable đó vào USB để mang sang máy tính khác và sử dụng.
  • Cũng chính vì thế mà các bản portable thường không đầy đủ chức năng
  • Không sử dụng được với khối lượng công việc lớn, dễ xảy ra lỗi.
  • Bạn có thể tham khảo bài viết các lỗi thường gặp khi sử dụng photoshop để hiểu rõ hơn những lỗi này.

Tải Photoshop CS6 Portable

Kích thước:  120 MB

Link Google drive (bản 32bit): DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link Google drive (bản 64bit): DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Dự phòng:

Link Google drive (bản 32bit): DOWNLOAD     (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link Google drive (bản 64bit): DOWNLOAD     (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Tải về giải nén và sử dụng luôn

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *