Tải về PTC Creo 9 bản đầy đủ, PTC Creo + HelpCenter cung cấp nhiều gói và công cụ phát triển sản phẩm CAD 3D có khả năng mở rộng nhất trên thị trường ngày nay. Nhiều tính năng, khả năng và công cụ cụ thể của nó giúp các kỹ sư tưởng tượng, thiết kế và tạo ra sản phẩm của họ tốt hơn.

Các sản phẩm có trong PTC Creo:

 • PTC Creo trực tiếp
 • Giao diện Creo PTC
 • Trình tạo mô hình tùy chọn PTC Creo
 • Thông số PTC Creo
 • Render Studio
 • Mô phỏng

Với bộ phần mềm phát triển sản phẩm Creo, bạn có thể đưa sản phẩm của mình từ ý tưởng thành nguyên mẫu kỹ thuật số và thực hiện điều đó với hiệu quả, độ chính xác và mức độ duyên dáng. Phần mềm của chúng tôi trực quan và tất cả đều hoạt động cùng nhau.

Các công nghệ mới thú vị đang thay đổi thế giới thiết kế sản phẩm. Creo bao gồm các khả năng đột phá trong Sản xuất bồi đắp, IoT, Định nghĩa dựa trên mô hình (MBD) và Thực tế tăng cường (AR). Thiết kế nhanh hơn và thông minh hơn bằng cách kết nối thiết kế kỹ thuật số của bạn với các sản phẩm vật lý của bạn.

Các nhà phát triển của PTC đã tạo Creo Parametric như một phần mềm nền tảng vững chắc cho phép người dùng mở rộng chức năng sâu hơn với từng thành phần. Khi các sản phẩm của bạn trở nên phức tạp hơn về mặt kỹ thuật, Creo cung cấp các khả năng mở rộng để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Mọi sản phẩm đều không giống nhau và giải pháp CAD 3D của bạn cũng vậy. Khám phá các khả năng của Creo tạo khuôn cho nghề thủ công độc đáo của bạn.

Ứng dụng hàng đầu trong Creo Suite, Creo Parametric, là phần mềm duy nhất bạn cần cho 3D CAD. Với Creo Parametric, bạn có thể kết hợp liền mạch mô hình tham số và mô hình trực tiếp, mở dữ liệu CAD không phải nguồn gốc, cộng tác với hầu hết mọi người nhờ công nghệ Unite và thư giãn khi biết tất cả các sản phẩm phân phối hạ nguồn sẽ tự động cập nhật. Kết hợp nhiều khả năng này với tính dễ sử dụng và bạn có một bộ tăng tốc thiết kế sản phẩm.

Tính năng của PTC Creo

 • Bề mặt tham số & tự do
 • Mô hình hóa trực tiếp
 • Vẽ 2D
 • Định nghĩa dựa trên mô hình
 • Thăm dò thiết kế
 • Thiết kế kim loại tấm
 • Thiết kế cơ chế
 • Phân tích kết cấu
 • Phân tích nhiệt
 • Phân tích chuyển động
 • Sản xuất phụ gia
 • Thiết kế khuôn & dụng cụ
 • Gia công sản xuất
 • Cố vấn hiệu suất
 • Quản lý dữ liệu sản phẩm
 • Minh họa kỹ thuật

Download PTC Creo 9.0.2

Kích thước: 7.7 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải 100% được)

Link Terabox: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải 100% được)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD  

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Vào thư mục PTC.LICENSE.WINDOWS.2022-04-21-SSQ chạy file FillLicense.bat
 • Sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Chép file PTC_D_SSQ.dat này vào C:\Program Files\PTC
 • Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE=C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Mount file PTC.Creo.9.0.2.0.Win64 và chạy file Setup để cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong, chép thư mục Creo 9.0.2.0 vào C:\Program Files\PTC
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler, chọn Yes -> OK
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *