Tải về PTC Mathcad Prime 9.0 bản đầy đủ, Mathcad được sử dụng để thực hiện, lập tài liệu và chia sẻ các phép tính toán và kỹ thuật. Mathcad cho phép bạn kết hợp các bản ghi toán học theo định hướng kỹ thuật, văn bản được định dạng, đồ họa và hình ảnh vào một tài liệu duy nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình dung, xác minh và tài liệu hóa kiến ​​thức và công việc chung. Khi bạn nhập phương trình vào tài liệu, kết quả sẽ được tính toán tự động.

Tính năng của MathCad

 • Mathcad đáng tin cậy và có tất cả các chức năng cần thiết cho tính toán, xử lý dữ liệu và tính toán kỹ thuật.
 • Mathcad cho phép bạn lấy đạo hàm, tính toán gốc của phương trình, phân tích dữ liệu, giải hệ phương trình và phương trình vi phân thông thường. Khi bạn thay đổi bất kỳ số, biến hoặc phương trình nào, tất cả dữ liệu trong tài liệu sẽ được tính toán lại ngay lập tức.
 • Với Mathcad, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các đơn vị từ hệ thống này sang hệ thống khác. Mathcad giúp bạn tìm lỗi được thực hiện trong các đơn vị được sử dụng trong tính toán của bạn. Các đơn vị được hỗ trợ trong các hàm, đồ thị và mảng.
 • Dữ liệu có thể được nhập từ bảng tính Excel, phân tích và xuất ngược lại sang Excel. Mathcad tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng kỹ thuật PTC khác.
 • Các phép tính toán học có thể được chuyển đến Pro / ENGINEER và kết quả được áp dụng cho các cấu trúc.

Download PTC Mathcad Prime 9.0

Kích thước: 971 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải TeraBox: DOWNLOAD     (nếu không tải được, xem ngay cách tải rất dể)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén thư mực _SolidSQUAD_ bên trong có file FillLicense.bat, chạy file FillLicense.bat sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Copy file PTC_D_SSQ.dat vừa sinh vào thư mục C:\Program Files\PTC
 • Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE trỏ tới C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Cài đặt PTC Mathcad Prime 9.0
 • Copy thư mục Mathcad Prime 9.0 vào C:\Program Files\PTC
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler.reg chọn Yes -> OK
 • Mở phần mềm PTC Mathcad Prime 9.0 lên
 • Chọn Configure product to use existing license> Next > File > Browse > C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Chọn Configure License > Exit
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *