Tải về S-FRAME Product Suite 2017 Enterpris bản đầy đủ, S-FRAME là một bộ phần mềm thiết kế và phân tích cấu trúc được sử dụng để tăng năng suất và quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong dự án. Bộ này bao gồm các công cụ sau:
 • S-Concrete: Công cụ thiết kế mặt cắt và bản vẽ dầm, cột, tường bê tông cốt thép. Chương trình có giao diện đồ họa mạnh mẽ, hiển thị đầu ra thiết kế cho các kỹ sư thiết kế rất nhanh chóng và cho phép bạn thay đổi các tham số và xem các thay đổi một cách nhanh chóng. Công cụ này được tích hợp với S-Frame – một sản phẩm khác của gói này.
 • S-FRAME: Môi trường toàn diện để thiết kế, mô hình hóa và phân tích cấu trúc. S-FRAME có vô số khả năng năng suất, công cụ phân tích tiên tiến, nhiều loại mô hình vật liệu, phương pháp linh hoạt để mô phỏng tải, công nghệ giải nhanh và chính xác được cung cấp cho bạn trong một giao diện người dùng hấp dẫn.
 • S-LINE: Một chương trình độc lập và mạnh mẽ để phân tích, thiết kế và lập bản đồ các cột bê tông cốt thép tích hợp. S-LINE đã giúp các loại mặt cắt khác nhau có thể kiểm tra mã và tự động hóa thiết kế và vẽ.
 • S-PAD: Đây là một công cụ khác để thiết kế và tối ưu hóa kết cấu thép. Nhanh chóng kiểm tra các cột và dầm mà không cần phải xây dựng một mô hình chính xác. Chương trình này được tạo ra bởi một nhóm kỹ sư chuyên nghiệp.

Tính năng của S-FRAME Product Suite 2017 Enterprise

 • Thiết kế các kết cấu thép và bê tông khác nhau
 • Khả năng mô hình hóa và mô phỏng tải trọng đặt lên cấu trúc
 • Hỗ trợ các mã và tiêu chuẩn thiết kế khác nhau
 • Khả năng nâng cao để phân tích cấu trúc chính xác
 • Giao diện người dùng hấp dẫn và dễ sử dụng các tính năng của chương trình
 • Tích hợp các gói phần mềm và phối hợp giữa chúng với nhau

S-FRAME Product Suite 2017 Enterprise

Kích thước: 694 MB Link Google drive: DOWNLOAD Link Terabox: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Đọc file readme để cài đặt

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *