Cách tải file

Khi mở link tải các bạn thấy yêu cầu “VUI LÒNG NHẬP MÃ ĐỂ TIẾP TỤC ĐẾN TRANG ĐÍCH”, phía dưới có các bước hướng dẫn. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn từ bước 1 tới bước 4 để lấy mã tải về file về nhé.