Đây là bản Ghost Win 7 pro 32bit 64bit bản chuẩn nhất được up lên Google drive để tải về thuận tiện.

Trong bản Ghost này có kèm theo một sốphần mềm tiện ích có sẵn như Unikey, IDM, Drivers, PDF…

  • Dễ dàng sử dụng
  • Thời gian cài đặt nhanh chóng
  • Tương thích với nhiều máy tính khác nhau
  • Tự động nhận driver
  • Không cần cài đặt thêm các trình điều khiển nào cả, có thể sử dụng ngay khi ghost xong

Link tải Google drive, bản 32bit: DOWNLOAD

Link tải Google drive, bản 32bit: DOWNLOAD

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *