KMS VL ALL là một tiện ích tổng hợp hàng loạt các tập lệnh để tự động kích hoạt các sản phẩm Windows và Office được hỗ trợ bằng trình mô phỏng máy chủ KMS cục bộ hoặc máy chủ bên ngoài. Tập lệnh được thiết kế không ghi đè kích hoạt vĩnh viễn của các sản phẩm (Windows hoặc Office), chỉ các sản phẩm chưa được kích hoạt mới được kích hoạt KMS (nếu được hỗ trợ).

Tập lệnh xử lý đúng cách Windows 10/11 nhiều phiên bản cùng tồn tại (kể từ phiên bản 1607) để tránh thay đổi phiên bản hiện tại hoặc ghi đè kích hoạt bán lẻ. Tính năng cuối cùng của giải pháp này khi được cài đặt, nó sẽ cung cấp khả năng kích hoạt 24/7, bất cứ khi nào hệ thống tự yêu cầu (gia hạn, kích hoạt lại, thay đổi phần cứng, nâng cấp phiên bản, Office mới …) mà không cần sự tương tác của người dùng.

Lưu ý khi sử dụng phần mềm: Một số chương trình bảo mật sẽ báo cáo tệp bị nhiễm do giả lập KMS, do đó bạn hãy tạm ngưng bảo vệ Antivirus trong thời gian thực hoặc loại trừ tệp đã tải xuống và thư mục được trích xuất khỏi quá trình quét để tránh bị cách ly.

Windows 10/11

  • Enterprise, Enterprise LTSC/LTSB, Enterprise G, Enterprise multi-session, Enterprise, Education, Pro, Pro Workstation, Pro Education, Home, Home Single Language, Home China

Windows 8.1

  • Enterprise, Pro, Pro with Media Center, Core, Core Single Language, Core China, Pro for Students, Bing, Bing Single Language, Bing China, Embedded Industry Enterprise/Pro/Automotive

Windows 8

  • Enterprise, Pro, Pro with Media Center, Core, Core Single Language, Core China, Embedded Industry Enterprise/Pro
  • Windows 10/11 on ARM64 is supported. Windows 8/8.1/10/11 N editions variants are also supported (e.g. Pro N)

Windows 7

  • Enterprise /N/E, Professional /N/E, Embedded POSReady/ThinPC

Windows Server 2022/2019/2016

  • LTSC editions (Standard, Datacenter, Essentials, Cloud Storage, Azure Core, Server ARM64), SAC editions (Standard ACor, Datacenter ACor, Azure Datacenter)

Windows Server 2012 R2

  • Standard, Datacenter, Essentials, Cloud Storage

Windows Server 2012

  • Standard, Datacenter, MultiPoint Standard, MultiPoint Premium

Windows Server 2008 R2

  • Standard, Datacenter, Enterprise, MultiPoint, Web, HPC Cluster

Office Volume 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / 2021

Tải KMS VL ALL 51

Kích thước: 1 MB

Link Tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: isangtao.com

Tải KMS VL ALL 50

Kích thước: 1 MB

Link Tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Tải KMS VL ALL 49

Kích thước: 1 MB

Link Tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Tải KMS VL ALL 48

Kích thước: 1 MB

Link Tải Google drive: DOWNLOAD  | Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

By alaza7

One thought on “Tải KMS VL ALL 51 – Công cụ kích hoạt Windows, Office”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *