Phần Mềm Mô Phỏng Tình Huống Giao Thông V2.0 Mới nhất 2024 có những bổ sung sau so với bản trước đó

1.    Điều chỉnh đồ họa các tình huống: 
– Đồ họa lại một số tình huống để nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp người học dễ quan sát, nhận biết (19 tình huống)
– Đồ họa lại 12 video tình huống thực tế (ảnh mờ, độ phân giải thấp) thành clip 3D để đồng nhất, nâng cao chất lượng video, giúp người học nhận diện tình huống dễ hơn
– Kéo dài mốc thời gian chấm điểm (mốc 5đ, mốc 0đ) để giúp người học dễ nhận biết, dễ xử lý tình huống so với phần mềm trước
2.    Thay đổi tính năng phần mềm:
a)    Phần mềm ôn tập: thêm 3 tính năng
–    Bổ sung và hiển thị tên tình huống khi play video để gợi nhớ
–    Bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống Trước/Sau và Hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống 
–    Phần THI THỬ được thiết kế giao diện như khi sát hạch để học viên làm quen
b)    Phần mềm sát hạch: thêm 2 tính năng
–    Tăng thời gian đếm ngược (nghỉ) giữa các tình huống từ 3s lên 10s để học viên có thêm thời gian chuẩn bị
–    Điều chỉnh không cho click đúp vào phần video; khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình, không hiển thị thanh taskbar của Windows (hạn chế mất focus)
c)    Phần mềm quản trị: thêm 2 tính năng
–    Bổ sung thêm xuất danh sách Vắng, đạt, trượt với định dạng pdf (trước đây là exel) để có thể in luôn
–    Chỉnh sửa biểu mẫu in kết quả (hiển thị thêm version để phân biệt với các phiên bản trước)

Bước 1: Tải về Phần Mềm Mô Phỏng Tình Huống Giao Thông V2.0

Vào link sau để tải:  LINK TẢI VỀ

Thấy như hình dưới, nhấn vào Download anyway để tải về

  • Sau khi tải xong ta được file OnTapMoPhongSetup_v200_x64
  • Nhấn phải chuột vào file tải về để xả nén

Bước 2: Hướng dẫn cài đặt Phần Mềm Mô Phỏng 120 Tình Huống Giao Thông

  • Vào thư mục OnTapMoPhongSetup_v200_x64ta thấy như hình dưới
  • Nhấn đôi chuột vào file Setup để cài đặt, ra hình dưới thì nhấn Next
  • Ra như hình dưới thì Next luôn
  • Hỏi cài Visual C++ như hình dưới thì nhấn Install
  • Hỏi cần nâng cấp K-Code thì nhấn No như hình dưới
  • Sau đó cứ nhấn Next là được cho tới hoàn tất  cài đặt là được
  • Ra màn hình Desktop của máy tính, nhấn chuột vào biểu tượng OnTapMoPhong để mở phần mềm lên
  • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *